Terapia manualna

Terapią manualną jest to szereg działań terapeuty wykorzystując odpowiednie chwyty i manipulacje, stosuje się również techniki diagnostyczno-lecznicze nakierowane na wykrywanie i leczenie zaburzeń w obrębie stawów, więzadeł, mięśni i powięzi. Terapię manualną zaleca się najczęściej w następujących zaburzeniach czynności narządu ruchu:

  • zmniejszenie/ograniczenie zakresu ruchu (np. na tle zmian przeciążeniowych,
    zwyrodnieniowych lub urazowych),
  • o tzw. zablokowanie stawowe związane z dolegliwościami bólowymi w trakcie ruchu lub/i
    w spoczynku oraz zmienionym oporem stawowo-tkankowym pod koniec zakresu ruchu,
  • o w stanach nieprawidłowego „ustawienia” stawu,
  • o w dysfunkcjach mięśniowych i powięziowych,
  • o w zaburzeniach postawy ciała.