Sonofeedback

Przy użyciu aparatu USG możemy precyzyjniej diagnozować schorzenia narządu ruchu, a także przeprowadzać trapie i treningi mięśniowo-stawowe. Polegają one na aktywnej pracy pacjenta przy współpracy z terapeutą. Fizjoterapeuta pokazuje na ekranie dany mięsień lub staw, a Pacjent patrząc na ekran aparatu USG widzi i kontroluje napięcie mięśnia, ułożenie stawu i wykonuje ćwiczenie tak aby było wykonane w poprawnie.